Kontakt

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, poruchy učenia a správania

Zriaďovateľka: PaedDr. Miroslava NOVÁKOVÁ
Adresa: Letná 45, 040 01 Košice, 2.posch.
Tel./fax: 055 6230 224, 0905 743 411, 0918 182427
Mail: poruchyucenia@novakova-sp.sk

Dátum zriadenia: 1.3.2000
Dátum zaradenia do siete škôl a školských zariadení MŠ SR: 1.8.2001

Právna forma: 119 Nezisková organizácia
SK NACE: 85600 Pomocné vzdelávacie činnosti
IČO: 35539682